Изборник Затворити

Završna konferencija projekta, 25.1.2022. 

Projekat HUSRB/1903/42/0053 INCIRCLE realizovan je u saradnji sa Centrom za pružanje usluga socijalne zaštite iz Kanjiže i Udruženje Duga iz Segedina, a završna  konferencija projekta je održana u Segedinu. Na događaju su predstavljeni rezultati 16-mesečnog projekta: u okviru informativnih programa, partnerske organizacije su ispitivale poteškoće u zapošljavanju i zapošljavanju lokalnih ciljnih grupa, pripremale diplomce sa posebnim obrazovnim potrebama i lica bez radnog iskustva za rad. Kako bi se napravio pravi pomak u ekonomskoj aktivnosti osoba sa invaliditetom, u svakoj opštini je uspostavljena široka platforma za saradnju uz učešće svih društvenih aktera i poslodavaca čiji je zajednički cilj održiva i uspešna integracija lokalnog stanovništva i osoba sa invaliditetom na tržište rada.