Menü Bezárás

A Incircle projekt bemutatása

A megváltozott munkaképességű emberek többnyire munkanélküliek. Fő ok az információ hiánya, érdektelenség, nem megfelelő tájékoztatás. A projekt fő célja: a megváltozott munkaképességű emberek sikeres, és hosszú távú munkaerő-piaci részvételének feltételeinek javítása a határokon átnyúló régióban.

A projekt célcsoportjai: megváltozott munkaképességű emberek, családtagjaik, tanáraik, nevelőik, egyéb szakemberek, szociális vállalkozások, és egyéb gazdasági képviselők (cégek, vállalkozások)

Magyarországon és Szerbiában az aktív korúak kb. 12%-a megváltozott munkaképességű.

A megváltozott munkaképességű emberek többnyire munkanélküliek.

A munkanélküliségük fő oka az információ hiánya, az érdektelenség, a nem megfelelő tájékoztatás. 

main_home_banner_hu

Célunk, hogy minél több információt nyújtsunk az MMK-s személyeknek, hozzátartozóiknak, szüleiknek, a velük foglalkozó pedagógusoknak, nevelőiknek, egyéb szakembereknek. Ennek érdekében képzéseket szervezünk számukra, ahol szakemberek segítik őket abban, hogy a munkába álláshoz, illetve munkában maradáshoz szükséges kompetenciákat megszerezzék, mentálisan felkészüljenek a foglalkoztatásra, ami nagyban segíti őket abban, hogy az alkalmazkodóképességük javuljon, ami elengedhetetlen a munka világában. A családtagjaikat is szeretnénk bevonni, őket pedig tájékoztatnánk arról, hogy hogyan kell megszerezni a szükséges támogatásokat, melyek őket illetik. A pedagógusoknak pedig arra hívjuk fel a figyelmüket a képzéseken, hogy hogyan lehet felkészíteni a munkaerőpiacra az MMK-s fiatalokat. Ezzel az a célunk, hogy minél előbb bevonjuk az érintett gyerekeket, minél előbb beleláthassanak a munka világába, hogy mik a lehetőségeik, mivel jár az, ha munkába állnak.

Ezen kívül üzleti konferenciákat is szervezünk (Horgoson, Magyarkanizsán, Szabadkán), hogy a környékünkön működő szociális vállalkozások, más vállalkozások, és a határmenti régiók intézményei között létrejöhessen egy közös interakció, új kapcsolatok jöhetnek létre, információcsere, ötletcsere. Arról is szó esik, hogy hogyan lehet a vállalkozásokat fejleszteni, előmozdítani az együttműködéseket, hogyan lehet motiválni az MMK-s személyeket a foglalkoztatás és családtagjaik támogatására, valamint hogyan lehet jobb feltételeket biztosítani az MMK-s személyeknek.

HR menedzsment előkészítése: a vállalkozók megtanulhatják, hogyan tudják leküzdeni az esetleges akadályokat, amelyek a MMK-s személyek foglalkoztatásával befogadásával járhatnak, hogyan tudnak jobb hozzáférést biztosítani a piachoz és az alapokhoz. Hogyan tudnak átállni a szociális vállalkozásra, és ez miért szükséges. Hogyan tudnak javítani a maguk és alkalmazottaik hozzáállásán, és nyitottságán a MMK-s személyek felé, hogyan tudják a munkahelyi elvárásokat és a feladatokat összekapcsolni a MMK személy készségeivel.

Ezen kívül a projektben résztvevő szervezetek védett munkahelyeinek fejlesztése a cél, hogy minél több MMK személyt tudjanak befogadni, és minél inkább megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani a foglalkoztatott személyeiknek.

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI

Magyarkanizsa község területén összesen 1773 fogyatékossággal élő személy él, azaz a lakosság 14%-át teszik ki.

Ezekből az adatokból kiindulva, illetve a tapasztalataink alapján is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy foglalkozzunk az MMK-s személyekkel.Úgy gondoljuk, hogy érdemes minél korábban informálni a községben élő fogyatékossággal élő személyeket, családtagjaikat. Ezért a községi iskolák tanulásban akadályozott diákjai, az ő pedagógusaik és a velük dolgozó szakembereket is szeretnénk bevonni a programba. Rajtuk kívül a község munkaadóinak figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy nekik mik a lehetőségeik, mivel jár az, ha megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak, illetve mi ennek a jogi háttere. Rajtuk kívül még a magyarkanizsai polgárok figyelmét is szeretnénk felhívni a fogyatékossággal élő személyekre. A programmal hidat kívánunk építeni a projekt célcsoportjai között a sikeres együttműködéshez.

Célunk, hogy megfelelő embert a megfelelő helyre- elv alapján javítsuk a célcsoport foglalkoztatási helyzetét. Együttműködés a sikeres integráció érdekében a bevont személy családjával, segítő szolgáltatást nyújtó szervekkel, szervezetekkel, személyekkel.

A PROJEKT FŐ CÉLJA

A megváltozott munkaképességű emberek sikeres és hosszútávú munkaerő-piaci feltételeinek és részvételének javítása.

3

Megváltozott munkaképességű személyek (a későbbiekben MMK rövidítést használjuk)
A megváltozott munkaképességű személyek fogalom a munka világához kapcsolódik, mivel azt a vizsgálati szempontot takarja, hogyan befolyásolja a károsodás (betegség), fogyatékosság vagy rokkantság az egyén munkavállalását, munkahelyének megtartását; vagyis az egyént a foglalkoztathatóság szempontrendszerén keresztül minősíti.

A foglalkoztatási törvény szempontjából megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy értelmileg akadályozott, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek.

Károsodás
A károsodás a biológiai működés zavara, amely időszakos vagy állandó élettani vagy anatómiai veszteségként, rendellenességként jelenik meg (magas vérnyomás, törött testrész).

Fogyatékosság
A fogyatékosság az emberi funkciók (szenzoros, motoros, mentális funkciók, mint a járás, látás, beszéd, kommunikáció) részleges vagy teljes, átmeneti vagy végleges zavara. Fogyatékos személy tehát az, aki érzékszervi, mozgásszervi vagy értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg kommunikációja számottevően korlátozott.

Rokkantság
A rokkantság az embernek, mint társadalmi lénynek a társadalmi funkciói betöltésében bekövetkező zavara, vagyis az egyén tartós akadályozottságát jelenti valamely olyan tevékenység ellátásában (önellátás, tanulás, keresőképesség stb.), amelyet egyébként neme, kora és társadalmi szerepe alapján el tudna látni.

A rokkantság mértékének megítélése orvosszakértői feladat. Magyarországon az erre törvényileg felhatalmazott hatóság jogosult a megmaradt munkavégző képességet százalékos mértékben (36-100 százalék) megállapítani.

A rokkantság foka alapján különböző társadalombiztosítási ellátások (rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj) és szociális juttatások (rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka), illetőleg támogatások illetik meg a rokkantakat.

 

 

0
A projekt teljes költségvetése (EUR)
0
Az Európai Unió hozzájárulása (EUR)


01.10. 2020 – 31.01.2022.

A projekt időtartama

1203_husrb_eu_logo_right_hu
interreg_slogan_hu