Изборник Затворити

Predstavljamo Incircle projekat

Osobe sa invaliditetom su uglavnom nezaposlene. Glavni razlog je nedostatak informacija, nezainteresovanost, neadekvatne informacije. Glavni cilj projekta je poboljšanje uslova za uspešno i dugoročno učešće osoba sa invaliditetom u prekograničnom regionu.

Ciljne grupe projekta: osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica, nastavnici, vaspitači, drugi stručnjaci, socijalna preduzeća i drugi ekonomski predstavnici (kompanije, preduzeća)

U Mađarskoj i Srbiji aktivna starosna grupa ima oko 12% ima izmenjenu radnu sposobnost.

Osobe sa invaliditetom su uglavnom nezaposlene.

Glavni razlog njihove nezaposlenosti je nedostatak informacija, nezainteresovanost, neadekvatne informacije. 

main_home_banner_rs

Cilj nam je da pružimo što više informacija ljudima iz OSI, njihovim rođacima, njihovim roditeljima, vaspitačima, vaspitačima i drugim profesionalcima koji se bave njima. U tom cilju organizujemo obuku za njih, gde im profesionalci pomažu da steknu kompetencije potrebne za rad ili ostanak na poslu, kako bi ih mentalno pripremili za zaposlenje, što im u velikoj meri pomaže u poboljšanju njihove prilagodljivosti, što je od suštinske važnosti u svetu rada . Takođe bismo želeli da uključimo članove njihove porodice i obavestimo ih kako da steknu potrebne beneficije koje se na njih odnose. I skrećemo pažnju prosvetnim radnicima na treninzima o tome kako pripremiti OSI mlade za tržište rada. Ovim nam je cilj da što pre uključimo pogođenu decu, da što pre vidimo svet rada, kakve su njihove mogućnosti, jer to znači da se zaposle.

Pored toga, takođe organizujemo poslovne konferencije tako da se može uspostaviti zajednička interakcija između socijalnih preduzeća, drugih preduzeća i institucija u pograničnim regionima, uspostaviti novi odnosi, razmena informacija, razmena ideja. Takođe se razmatra kako razvijati preduzeća, promovisati saradnju, kako motivisati MMK ljude da podrže zaposlenje i svoje porodice i kako obezbediti bolje uslove za OSI ljude.

Priprema za upravljanje ljudskim resursima: Preduzetnici mogu da nauče kako da prevaziđu potencijalne prepreke za uključivanje ljudi sa OSI zaposlenjem, kako da obezbede bolji pristup tržištu i fondovima. Kako mogu preći na socijalno preduzetništvo i zašto je to neophodno. Kako mogu da poboljšaju stavove i otvorenost sebe i svojih zaposlenih prema ljudima iz OSI, kako mogu da povežu očekivanja i zadatke na radnom mestu sa veštinama osobe iz OSI.

Pored toga, cilj je razviti zaštićena radna mesta u organizacijama uključenim u projekat tako da mogu da prime što više OSI ljudi i obezbede što više pogodnih uslova za svoje zaposlene.

CILJNE GRUPE PROJEKTA

U opštini Magiarkanizsa živi ukupno 1.773 osoba sa invaliditetom, odnosno oni čine 14% stanovništva.

Na osnovu ovih podataka, a takođe i na osnovu našeg iskustva, verujemo da je važno imati posla sa ljudima sa MMK. Smatramo da je vredno što ranije obavestiti ljude sa invaliditetom koji žive u selu i članove njihovih porodica. Stoga takođe želimo da uključimo učenike sa smetnjama u učenju u seoskim školama, njihove nastavnike i profesionalce koji sa njima rade u programu. Pored njih, želeli bismo da skrenemo pažnju poslodavcima iz opštine na to koje su njihove mogućnosti, jer podrazumeva zapošljavanje osobe sa promenjenom radnom sposobnošću i koja je pravna osnova za ovo. Pored njih, želeli bismo čak i građanima Mađarske da skrenemo pažnju na ljude sa invaliditetom. Programom želimo da izgradimo most između ciljnih grupa projekta za uspešnu saradnju.

Cilj nam je da poboljšamo situaciju u zapošljavanju ciljne grupe na osnovu prave osobe. Saradnja za uspešnu integraciju sa porodicom uključene osobe, telima, organizacijama i osobama koje pružaju usluge podrške.

GLAVNI CILJ PROJEKTA

Poboljšanje uspešnih i dugoročnih uslova na tržištu rada i učešće osoba sa invaliditetom.

3

Osobe sa invaliditetom (u tekstu OSI)
Koncept osoba sa smanjenom radnom sposobnošću povezan je sa svetom rada, jer pokriva istraživački aspekt kako oštećenje (bolest), invaliditet ili invalidnost utiče na zapošljavanje i zadržavanje pojedinca; odnosno kvalifikuje pojedinca kroz sistem kriterijuma za zapošljivost.

Za potrebe Zakona o zapošljavanju, osoba sa invaliditetom: osoba koja je fizički ili mentalno onesposobljena ili kojoj su šanse za zaposlenje i zadržavanje posla nakon medicinske rehabilitacije smanjene zbog fizičkog ili mentalnog oštećenja.

Oštećenje
Oštećenje je poremećaj biološke funkcije koji se manifestuje kao povremeni ili trajni fiziološki ili anatomski gubitak, poremećaj (visok krvni pritisak, slomljeni deo tela).

Invaliditet
Invalidnost je delimični ili potpuni, privremeni ili trajni poremećaj ljudskih funkcija (senzornih, motoričkih, mentalnih funkcija poput hodanja, vida, govora, komunikacije). Dakle, osoba sa invaliditetom je ona koja ne poseduje značajne ili nema senzorne, lokomotorne ili intelektualne sposobnosti ili čija je komunikacija značajno ograničena.

0
Ukupan budžet projekta (EUR)
0
Doprinos Evropske unije (EUR)


01.10. 2020 – 31.01.2022.

Trajanje projekta

1203_husrb_eu_logo_right_srb