Изборник Затворити

Zapošljavanje

Važne informacije

– Možete pomoći u pronalaženju pravog posla: roditelja, rođaka, poznanika, nastavnika, profesionalca.
– Morate se prijaviti u agenciju za zapošljavanje da biste dobili posao.

Za prijavljivanje su potrebni različiti dokumenti:
– fotokopija školske potvrde
– lična karta – dostupna u lokalnoj policijskoj stanici
– knjiga pacijenta – može se zatražiti od zdravstvenog osiguranja
– moguće medicinske papire – mogu se zatražiti u zdravstvenom centru
– Za zapošljavanje može biti potreban test zdravstvene sposobnosti. Za obavljanje različitih testova treba se obratiti lekaru.
– Možda će biti potrebni dokazi o raznim novčanim naknadama (porodični dodatak, socijalna pomoć, dodatak za negu …) koje može izdati Socijalni centar.

Važni kontakti za poslove

POSLODAVAC:
Adresa: 24420, Magiarkanizsa, Pozorišna 6
Telefon: 024 / 873-391

KUĆA ZDRAVLJA:
Adresa: 24420 Magiarkanizsa, Karađorđeva 53
Telefon: 024 / 874-213

SOCIJALNI CENTAR:
Adresa: 24420 Magiarkanizsa, Glavni trg 4
Telefon: 024 873-427

ZAJEDNIČKI SERVISNI CENTAR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU:
Adresa: 24420 Magiarkanizsa, Petofi Sandor 44.
Telefon: +381 24 4 878 870
E-pošta: centarusluzni@gmail.com
Veb sajt: vvv.usluznicentar.org.rs

Kad posao započne
Potpisujemo ugovor za posao.

Ugovor opisuje šta treba uraditi, koliko plaćamo za svoj rad, koja pravila moramo poštovati.

Morate naučiti posao koji treba obaviti.
Na poslu imamo prava i obaveze.
Na primer, imamo pravo na pauzu od posla.
Moramo tačno na posao.
Radni zadaci se moraju izvršiti.
Posao vam menja život
Vaš dnevni red će se promeniti.
Slobodnog vremena biće manje.
Imaćete više novca.

Ako vam je potrebna pomoć, kontaktirajte nas!

  • Razgovarajte sa pomagačem o poslu.
  • Recite pomagaču da želite da radite!
  • Pomoći ćemo vam da se pripremite.
  • U pribavljanju dokumenata.
  • U potrazi za poslom.
  • U učenju rada.
  • U rešavanju bilo kog zadatka koji se pojavi.

Sve potrebne informacije o zapošljavanju mogu se dobiti u radnoj grupi Centra za socijalnu zaštitu sela Magiarkanizsa.

Dostupnost:
Službeni centar za socijalnu zaštitu sela Magiarkanizsa
Petofi Sandor 44. 24420 Magiarkanizsa
Telefon: +381 24 4 878 870
E-pošta: centarusluzni@gmail.com
Veb sajt: vvv.usluznicentar.org.rs

1203_husrb_eu_logo_right_srb