Изборник Затворити

HR trening, 18.01.2022.

Od 18. do 19. januara 2022. godine u Segedinu su se dva puta sastali kadrovski stručnjaci poslodavaca uz učešće stručnjaka Udruženja slepih i slabovidih Županije Čongrad-Čanad. Teme su bile stereotipi i predrasude koje se odnose na zaposlene sa invaliditetom, njihov ekonomski potencijal, njihovu uspešnu integraciju, uslove, metode i alate neophodne za dugoročno zapošljavanje. Potencijalni poslodavci su takođe dobili informacije o organizacijama koje pružaju usluge zapošljavanja. Nadajmo se da će sve više menadžera, kroz predstavljanje pozitivnih primera i poznavanje različitih prednosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, naći hrabrosti ili hrabrosti da zaposle osobe sa invaliditetom.